Xứng đáng với niềm tin 

Xem với cỡ chữ
Với phương châm “Quyết tâm cao, khát vọng lớn, giải pháp mạnh” để thực sự nâng tầm hoạt động của HĐND tỉnh, luôn xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An MAI VĂN NHIỀU nhấn mạnh: Đối với các ứng viên dự kiến giữ chức vụ trong Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, phải là những người có trình độ, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, kỹ năng, bản lĩnh để đảm đương vai trò đại biểu chuyên trách và có tính kế thừa phát triển...

Dấu ấn về sự đổi mới

- Thưa ông, trong rất nhiều những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông tâm đắc với những kết quả nổi bật nào trong hoạt động của HĐND tỉnh Long An?

- HĐND tỉnh Long An Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã để lại nhiều dấu ấn về sự đổi mới trong hoạt động, ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Nổi bật, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị nội dung và phương thức tổ chức các kỳ họp, từ việc tổ chức khảo sát trước khi thẩm tra, thảo luận tại Tổ đại biểu nơi ứng cử đến rút ngắn thời gian trình bày tài liệu, tăng thời lượng thảo luận, chất vấn những vấn đề trọng tâm, bức xúc; đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến, thảo luận đóng góp nội dung kỳ họp như TXCT theo chuyên đề, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia phản biện công khai, dân chủ các nội dung quan trọng, còn có ý kiến khác nhau trước khi HĐND tỉnh biểu quyết… Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Long An đã quyết định khối lượng lớn nội dung quan trọng với 401 nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho UBND tỉnh quản lý, điều hành và được Nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều khảo sát tại Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa - ảnh CÔNG THÀNH
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều khảo sát tại Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa
Ảnh: Công Thành

Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát theo quy trình khép kín từ giám sát - quyết định - giám sát, đồng bộ từ HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban đến các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh. Kết quả giám sát là cơ sở để thẩm tra, tổ chức chất vấn, giải trình; nghị quyết, kết luận của HĐND tỉnh là căn cứ tổ chức giám sát... bảo đảm các vấn đề phát sinh, bức xúc và các giải pháp, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đến kết quả cuối cùng.

Sau giám sát, HĐND tỉnh ban hành 6 nghị quyết về tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư công; xây dựng các khu tái định cư; bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; cải cách hành chính; quản lý các dự án hạ tầng công nghiệp và dân cư; chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Đồng thời, ban hành nhiều kết luận với nhiều kiến nghị giải pháp cụ thể giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chủ yếu là lĩnh vực xây dựng các khu tái định cư, đầu tư một số công trình trường học, bệnh viện, bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp.

Hoạt động chất vấn, giải trình thực sự đi vào thực chất, hiệu quả, khắc phục dần tình trạng đưa ra giải trình nhiều hơn giải pháp thực hiện. Cùng với hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên giải trình với nội dung trọng tâm, những vấn đề dân sinh bức xúc trên lĩnh vực môi trường, cung cấp nước sạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, rà soát, xử lý dự án chậm triển khai... Kết luận các phiên chất vấn, giải trình là các giải pháp trọng tâm, khả thi, có lộ trình thực hiện cụ thể.

- Trong các yếu tố tạo nên chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, ông đánh giá như thế nào về vai trò của yếu tố bản lĩnh và trí tuệ của đại biểu?

- Để làm tốt vai trò, trách nhiệm trước cử tri, đòi hỏi đại biểu HĐND phải có bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng. Bản lĩnh giúp đại biểu HĐND thẳng thắn, mạnh dạn nêu vấn đề và theo đuổi đến kết quả giải quyết cuối cùng. Các đại biểu HĐND là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, phải thể hiện “đúng vai” trong các hoạt động của HĐND. Bản lĩnh phải gắn với trí tuệ thì mới hiệu quả. Trí tuệ thể hiện qua sự am hiểu về pháp luật, tình hình kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân; qua khả năng phân tích, đánh giá, hoạch định, đề xuất, hiến kế, đưa ra chính kiến rõ ràng và quyết định sáng suốt khi thực hiện quyền biểu quyết và giám sát.

Quan trọng hơn, để đại biểu tự tin, mạnh dạn, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cần có kỹ năng cần thiết. Kỹ năng giúp đại biểu kịp thời phát hiện vấn đề, xác định đúng nguyên nhân, chọn trúng cơ quan để giám sát, chất vấn, lắng nghe đầy đủ ý kiến cử tri và truyền tải được nghị quyết HĐND vào đời sống, thuyết phục được các cơ quan quản lý nhà nước về những kiến nghị, đề xuất của cử tri. Đặc biệt, đối với đại biểu chuyên trách, yêu cầu về bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng đặt ra càng cao, vì các đại biểu này đóng vai trò nòng cốt, chủ đạo trong định hướng và tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND.

Nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND tỉnh Long An đã định kỳ tổ chức các hội nghị giao ban giữa cơ quan dân cử tỉnh và huyện để trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng của các đại biểu chuyên trách. Từ đó, các đại biểu chuyên trách đã thực hiện rất tốt, khẳng định được vai trò, vị trí của mình; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, kỹ năng trong các hoạt động của HĐND. 

Thực sự nâng tầm hoạt động

- Để hoạt động của HĐND nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn là trọng trách không nhỏ, nhất là vai trò của những người đứng đầu, thưa ông?

- Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, trong mỗi thành tựu đạt được và hạn chế của tỉnh có phần đóng góp và trách nhiệm của chính mình, để từ đó tiếp tục chung tay, góp sức với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đối với những người lãnh đạo trong HĐND tỉnh sẽ có nhiều trọng trách hơn. Đòi hỏi phải là trung tâm đoàn kết và phát huy dân chủ, trí tuệ của HĐND; lĩnh hội, cụ thể hóa tinh thần của Đảng vào các quyết sách của HĐND; tiên phong trong mọi hoạt động, cùng tập thể HĐND đưa ra những nghị quyết của “ý Đảng, lòng Dân”, đặt lợi ích chung, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; bản thân phải biết day dứt, trăn trở về những khuyết điểm, những điều chưa làm tốt và nung nấu, khát vọng nâng tầm hoạt động của HĐND tỉnh bảo đảm ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Phương châm hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ tới là “Quyết tâm cao, khát vọng lớn, giải pháp mạnh”. Chỉ có khát vọng vươn lên,  tâm huyết và có giải pháp khả thi, đột phá thì mới thực sự nâng tầm hoạt động của HĐND tỉnh.

- Chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 trong điều kiện quy định giảm số lượng đại biểu chuyên trách, công tác chuẩn bị nhân sự cần được chú trọng như thế nào để có thể tiếp nối những thành tựu đã đạt được, thưa ông?

- Nhiệm kỳ tới, với nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh Long An sẽ rà soát lại nhân sự hiện có, khảo sát nguồn và dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Bảo đảm cơ cấu hợp lý theo quy định và đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, sức khỏe, trách nhiệm; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn về chất lượng ứng viên đại biểu. Đối với các ứng viên dự kiến giữ chức vụ trong Thường trực và các Ban HĐND, phải là những người có trình độ, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, kỹ năng, bản lĩnh để đảm đương vai trò đại biểu chuyên trách và có tính kế thừa phát triển.

Theo quy định, số lượng đại biểu chuyên trách các Ban của HĐND cấp tỉnh sẽ giảm (mỗi Ban chỉ có 2 đại biểu chuyên trách). Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nhiều và đổi mới không ngừng trong hoạt động, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh Long An dự kiến mỗi Ban của HĐND tỉnh sẽ bổ sung một Ủy viên hoạt động chuyên trách từ nguồn cán bộ chuyên môn của Văn phòng tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh được giới thiệu ra ứng cử. Đây là đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết và có chuyên môn cao trong công tác tham mưu nên hứa hẹn sẽ phát huy được sở trường, kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND nói riêng và của HĐND tỉnh nói chung.

Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; chú trọng phát huy và tạo điều kiện để cán bộ, chuyên viên giúp việc tham gia vào các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Tôi tin tưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới, HĐND tỉnh Long An sẽ có nhiều đổi mới, phối hợp hỗ trợ tốt hơn nữa để cùng với UBND tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

PHƯƠNG NGUYÊN thực hiện