Xuân biếc 

Xem với cỡ chữ

Đêm nằm nghe chú cá rô thia quẫy trong đám bùn nâu

Lá sen nhú mầm đọng giọt sương rét ngọt 

Trăng hạ tuần dung dăng ô cửa

Mùa xuân đã về biêng biếc lộc non

 

Tiếng nhạc gọi vờn cánh én chao nghiêng

Bay về cố hương đám mây ngũ sắc 

Hỏi trăng sao, hỏi giấc mơ còn thức 

Thề hẹn cũ mèm cơn gió thoảng đưa 

 

Đêm nằm nghe chú cá rô thia gọi nhớ người xưa

Xao xác lá rơi, lấm lem bùn, lòng chẳng đục 

Ao sen lâm thâm cơn mưa tháng chạp

Lời hẹn thề đã nhớ đến trăm năm 

 

Hứa với lòng trọn kiếp thuộc về nhau 

Vấn vương chi đôi ba lời trần thế 

Ảo mộng rơi trong ao bùn gói lại 

Ướp lá sen tràn giọt mắt cá lia thia

 

 

Trần Hoàng Thiên Kim