Chào mừng Đại hội Thi Đua Yêu Nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV (2020-2025)

Xây dựng Văn phòng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV (2020 - 2025) diễn ra vào sáng nay, 22.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội NGUYỄN HẠNH PHÚC khẳng định, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, thiết thực, đi vào chiều sâu, phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực quan trọng để xây dựng cơ quan Văn phòng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của Quốc hội.

Thiết thực, phù hợp với thực tế

- Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Văn phòng Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua, ông đánh giá như thế nào?

​​​Các phong trào thi đua được lựa chọn theo từng chuyên đề. Ví dụ, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động thành những chuyên đề rất cụ thể như học Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đã tạo nên một phong trào sôi nổi, nhiều tập thể có cách làm hay, tiết kiệm được điện, nước, xăng xe, điện thoại, giấy in... đem lại hiệu quả rất thực tế, đo đếm được ngay.

Hay học Bác về đạo đức công vụ, về tác phong, lề lối làm việc, VPQH đã xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng VPQH thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Chủ nhiệm VPQH đã ban hành Quyết định số 293 về Quy chế văn hóa công vụ, văn hóa công sở tại cơ quan VPQH với những nội dung cụ thể, rõ ràng để thực hiện ngay. VPQH cũng lần đầu tiên triển khai thi tuyển công chức công khai trong cả nước, bảo đảm minh bạch, cạnh tranh, công bằng, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào của đội ngũ công chức...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

- Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Văn phòng Quốc hội (VPQH) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Phong trào thi đua của VPQH gắn kết rất chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, phù hợp với điều kiện thực tế của VPQH cũng như của từng đơn vị trong VPQH. Điều này thể hiện rất rõ qua việc ngày càng có nhiều đề xuất, sáng kiến đóng góp thực chất vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Ví dụ, các sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Quốc hội điện tử, tổ chức các “Kỳ họp không giấy”, các phiên họp, kỳ họp trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ứng dụng phần mềm giọng nói phục vụ các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phần mềm ứng dụng cung cấp thông tin kỳ họp được cài đặt trên các thiết bị di động và ipad cho ĐBQH... Những sáng kiến, đổi mới như vậy của VPQH đã hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ĐBQH.

Các phong trào thi đua yêu nước của các cụm thi đua, khối thi đua, các đơn vị thuộc và trực thuộc VPQH được tổ chức thường xuyên, phong phú về nội dung và hình thức gắn với các chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác cụ thể, tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu. Nhờ đó, các đơn vị có điều kiện để trao đổi, phổ biến, học tập các mô hình, điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua; tôn vinh, giới thiệu cách làm hay, sáng tạo; kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện tham gia, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn.

Đây cũng là điều kiện tốt để lãnh đạo các cấp nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  

­- Có ý kiến cho rằng, việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở nhiều cơ quan, đơn vị vừa qua còn hình thức nên hiệu quả, sức lan tỏa chưa cao. Đối với VPQH thì thế nào, thưa ông?

- Để chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, VPQH cũng đã nghiêm túc đánh giá và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng cần được khắc phục thời gian tới. Trong đó, đúng là có tình trạng công tác thi đua, khen thưởng, nhất là ở một số đơn vị cơ sở, có lúc chưa được quan tâm đúng mức, có nơi việc sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua chưa được tiến hành thường xuyên, công tác biểu dương, khen thưởng chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến động lực thi đua.

Kết quả của một số phong trào thi đua chưa rõ, chưa khơi dậy được tính tự giác, hào hứng tham gia thi đua của một số công chức, viên chức, người lao động. Điều này cũng khó tránh khỏi. Nguyên nhân chủ yếu là bởi một số ít cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chưa thực sự coi trọng đúng mức công tác thi đua, khen thưởng, chưa có nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm động viên, lôi cuốn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các phong trào thi đua...

Đúng người, đúng việc, đúng thành tích

- Từ thực tiễn phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm như thế nào, thưa ông?

- Trước hết, các cấp lãnh đạo phải quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đây là yếu tố then chốt trong triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền là một trong những giải pháp quan trọng mang tính quyết định đến hiệu quả, chất lượng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Trong giai đoạn vừa qua, trên cơ sở các kế hoạch, nghị quyết của Đảng, VPQH đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng phù hợp với đặc thù của cơ quan như Quyết định số 1723 về Quy chế thi đua, khen thưởng VPQH, Quyết định 1109 về Quy chế xét, công nhận sáng kiến của VPQH, Quyết định số 1597 về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khối thi đua thuộc VPQH... Những văn bản này đã tạo tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020. Hội đồng Sáng kiến ở các vụ, đơn vị và 63 Văn phòng Đoàn ĐBQH cũng được củng cố, tạo nên phong trào sáng kiến, đổi mới khá sôi nổi trong toàn cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ngày 19.8.2020  

Ảnh: Lâm Hiển 

Thứ hai, phải chú trọng công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong phong trào thi đua. Thực tế đã cho thấy, trong mỗi phong trào thi đua nếu không có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với các tổ chức đoàn thể thì sẽ không lôi cuốn, thu hút được đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên và hội viên tham gia, phong trào thi đua sẽ không có sức lan tỏa.

Thứ ba, khi phát động các phong trào thi đua cần có chương trình, kế hoạch, mục tiêu cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, qua đó phát hiện và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thứ tư, phải thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức phát động phong trào thi đua, tránh khuôn mẫu, cứng nhắc; tăng cường các hoạt động khảo sát, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua.

Đặc biệt, công tác khen thưởng phải được thực hiện công khai, dân chủ, thành tích đến đâu khen thưởng đến đấy, khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích, công bằng, kịp thời, bảo đảm khen thưởng là đòn bẩy kích thích phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị.

- Đại hội thi đua yêu nước VPQH lần thứ IV diễn ra sáng nay, 22.9. Theo ông, cần xác định những nội dung trọng tâm như thế nào đối với phong trào thi đua và công tác khen thưởng của VPQH trong 5 năm tới?

- Với chủ đề “Đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng cơ quan VPQH chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả”, Đại hội thi đua yêu nước VPQH lần thứ IV sẽ đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025; biểu dương tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, qua đó tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của VPQH trong giai đoạn tới.  

Tại Đại hội, VPQH sẽ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với nội dung: “Gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công sở, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong nhiệm vụ chính trị”; gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên tinh thần nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn cơ quan, VPQH sẽ tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam và kỷ niệm 75 ngày truyền thống VPQH (2.3.1946 - 2.3.2021); quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan VPQH lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngay sau Đại hội, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước về yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trên cơ sở đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác đối ngoại; thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động, công tác hành chính, lễ tân, quản trị, tài chính, thông tin và thư viện bảo đảm phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và VPQH. Tiếp tục nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua những năm qua để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn cơ quan.

 - Xin trân trọng cảm ơn ông!

​​​​Trong giai đoạn vừa qua, công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Lần đầu tiên, VPQH đã tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 cá nhân là lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, VPQH. Đây cũng là lần đầu tiên VPQH phối hợp với Ban Công tác đại biểu thực hiện quy trình khen thưởng cho các ĐBQH hoạt động chuyên trách công tác tại các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, VPQH theo công trạng và thành tích đạt được trong quá trình công tác và tổ chức lễ trao tặng Huân chương trang trọng, chu đáo được các đại biểu đánh giá cao. VPQH đang tổng hợp và thực hiện quy trình khen thưởng cho 40 trường hợp là ĐBQH hoạt động chuyên trách công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý.

Một dấu ấn đặc biệt nữa là, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam - Lào, lần đầu tiên, VPQH đã chủ trì, phối hợp với Ban Thư ký Quốc hội Lào và các cơ quan liên quan của hai nước xây dựng hướng dẫn và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Huân, Huy chương Hữu nghị cho các cá nhân là lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Lào, cán bộ, công chức VPQH Lào. Đồng thời, đề xuất Nhà nước Lào khen thưởng Huân chương cho các lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, công chức VPQH Việt Nam. Việc tổ chức trao tặng Huân chương của hai Quốc hội Việt Nam - Lào đã được VPQH và Ban Thư ký Quốc hội Lào tổ chức trang trọng ở cả hai nước, góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ đoàn kết vĩ đại Việt Nam - Lào.

 

Nguyễn Bình thực hiện