Thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm khoa học và công nghệ 

Xem với cỡ chữ
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về kết quả nhiệm kỳ qua, phương hướng trong các nhiệm kỳ tới. Qua đó, đóng góp những giải pháp căn cơ, hiệu quả để xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ lâu dài

Phát biểu tại phiên thảo luận, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà khẳng định Hà Nội là một trong những địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, Hà Nội còn là một trong những tỉnh, thành triển khai sớm, có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW (năm 2015) của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Ảnh: Khánh Duy

Ngày 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Kết quả, Đảng bộ thành phố có 63 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc. Đại hội đã bầu 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với đặc thù là Thủ đô, là đô thị xếp hạng đặc biệt, Hà Nội có số đầu mối tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lớn nhất cả nước số lượng phòng ban, đơn vị, cấp phó trước khi sắp xếp cao hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, sau khi thực hiện công tác tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế... theo tinh thần của Nghị quyết 39-NQ/TW, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, được Trung ương và dư luận đánh giá cao. Theo đó, thành phố đã giảm 1 cơ quan hành chính cấp sở, 2 chi cục, 3 phòng chuyên môn cấp huyện; giảm 65 phòng thuộc sở; giảm 290 đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thành sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (với quy mô lớn 2.110 người) thành 5 ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND thành phố... Đáng chú ý, nhiệm kỳ qua, Hà Nội đã giảm 65 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng cơ quan hành chính, 290 thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 18.403 biên chế công chức, viên chức...

"Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố đã khắc phục sự chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô" - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh.

Đặc biệt, nhiều cách làm hay của Hà Nội đã được Trung ương ghi nhận và cụ thể hóa để nhân rộng như việc sáp nhập 3 đơn vị trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, đài truyền thanh cấp huyện; sáp nhập 2 đơn vị trung tâm y tế và trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện... Không những vậy, Hà Nội còn chủ động sáng tạo, đề xuất các mô hình mới, điển hình là việc thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện trên cơ sở tổ chức lại các đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng.

"Giai đoạn tới, Hà Nội sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; rà soát trùng, chéo chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt ở các nhiệm vụ phức tạp, giao thoa, khó phân định giữa các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung các giải pháp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập bởi đây là nội dung quyết định đến khả năng tiếp tục giảm được 10% biên chế sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2025" - bà Vũ Thu Hà nêu rõ.

Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố về việc xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học - công nghệ (KH - CN) và đổi mới sáng tạo, nhiệm kỳ qua, Hà Nội đã khẳng định vai trò là trung tâm hàng đầu về KH - CN và đổi mới sáng tạo của cả nước. Thảo luận tại Đại hội, Giám đốc Sở KH - CN Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: 5 năm qua, các kết quả nghiên cứu KH - CN được ứng dụng hiệu quả hơn vào thực tiễn; các nhiệm vụ KH - CN đã được chuyển đổi thành đặt hàng trực tiếp nhằm tuyển chọn đơn vị thực hiện; thành phố đã phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ, cơ bản hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, tạo thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước...

"Một trong những điểm nhấn về KH - CN nhiệm kỳ qua chính là việc thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm có giá trị thực tiễn và khả năng thương mại hóa cao, bước đầu lan tỏa mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong xã hội" - Giám đốc Sở KH - CN nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đúng như mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Đại hội, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, trong đó, phát triển KH - CN và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội là một trong những khâu đột phá quan trọng. "Muốn làm được điều này, Hà Nội cần huy động mọi nguồn lực, cơ chế, chính sách nhanh chóng đưa KH - CN và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển mới" - ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Nhằm giải được "bài toán" bứt phá có hiệu quả trong lĩnh vực KH - CN, Giám đốc Sở KH - CN đề xuất thành phố cần xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về KH - CN. Trong đó, cần quan tâm những chính sách đặc thù, vượt trội để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Hà Nội cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển KH - CN và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh liên kết, hợp tác về mọi mặt... Đặc biệt, thành phố cần có chính sách vượt trội thu hút, đào tạo, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học, chuyên gia về công nghệ cả trong nước và quốc tế.

"Chúng ta cần xây dựng, gìn giữ và phát triển thương hiệu “Thành phố Hà Nội sáng tạo”, tạo bước tiến thuận lợi cho Thủ đô trong việc định vị thương hiệu, quảng bá và nâng cao hình ảnh, vị thế của Thủ đô trên mọi lĩnh vực" - Giám đốc Sở KH - CN đề xuất.

PHI LONG