Nhịp cầu

Xây dựng Tân Yên trở thành miền quê đáng sống 

Xem với cỡ chữ

Từ xuất phát điểm thấp, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, toàn huyện mới đạt bình quân 6,2 tiêu chí/xã. Nguồn lực đầu tư rất lớn, trong khi đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh không nhiều, nguồn thu của huyện và các xã chủ yếu từ đấu giá quyền sử dụng đất, huy động nguồn kinh phí đóng góp của Nhân dân gặp nhiều khó khăn do thu nhập của người dân còn thấp... Theo đó, huyện Tân Yên, Bắc Giang đã xác định người dân là chủ thể, người chủ xây dựng NTM, đồng thời là người hưởng thụ thành quả do xây dựng NTM đem lại; xây dựng NTM lấy nội lực là chính, trên cơ sở dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ; ngoài kinh phí của Nhà nước hỗ trợ, cần thực hiện tốt xã hội hóa, huy động các nguồn lực, trong đó đóng góp của Nhân dân là quan trọng thông qua việc hiến đất, đóng góp công sức...

Cũng từ thực tế đó, huyện Tân Yên đã thực hiện phương châm: Quy hoạch phải đi trước một bước, đây là căn cứ quan trọng, cơ sở để huy động nguồn lực, đồng thời làm đâu được đó, tránh lãng phí. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là giải pháp, vừa là mục tiêu và cơ sở để tăng thu nhập, nâng cao đời sống Nhân dân. Xây dựng hạ tầng là động lực, thực chất tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển, là điều mà Nhân dân dễ cảm nhận thấy sự thay đổi và được hưởng thụ thành quả. Cán bộ là khâu quyết định, người tổ chức đồng thời là người gương mẫu thực hiện; sự đồng thuận và tích cực tham gia của người dân là nền tảng. Công trình công cộng được đầu tư phải do chính người dân đảm nhiệm.

Chính nhờ những giải pháp phù hợp phát huy sức mạnh nội lực, sau 10 năm triển khai xây dựng, 100% xã của huyện đã đạt chuẩn NTM, huyện Tân Yên đạt chuẩn NTM vào tháng 7.2020. Một số tiêu chí đạt kết quả cao, nổi trội hơn so với bình quân chung của tỉnh, vượt so với quy định của Bộ tiêu chí. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả nổi bật, giá trị sản xuất/ha đất canh tác đạt 152 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đạt 41,26 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 2,9 lần so với năm 2011)… Tân Yên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (hoàn thành trước kế hoạch 1 năm). Đây là mốc son lịch sử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển của huyện.

Việc hoàn thành xây dựng huyện NTM mở ra cho Tân Yên một chặng đường mới tiếp theo để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, cùng với tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ và an toàn sinh học; xây dựng vùng nguyên liệu nông sản tập trung quy mô lớn gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chủ lực, đặc trưng… Huyện sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp phát huy vai trò chủ thể của người dân để phát huy sức mạnh nội lực xây dựng Tân Yên thành miền quê đáng sống.

TRẦN LY