Nhịp cầu

Xây dựng Phước Tích thành làng cổ đặc trưng 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng tại UBND huyện Phong Điền, hiện nay, tại làng cổ Phước Tích có 25/26 hộ tham gia Đề án. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, tập trung của Ban Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích nên các công trình tham gia Đề án đã hoàn thành, bàn giao cho chủ nhà đưa vào sử dụng và khai thác du lịch, tham gia các chương trình tour, chương trình trải nghiệm cho du khách rất hiệu quả. Hiện nay, có 14/26 nhà vườn tham gia dịch vụ tham quan nhà vườn, trong đó có 5 nhà tham gia dịch vụ nghỉ dưỡng Homestay với sức chứa 30 người.

Theo đánh giá, những chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng tại huyện Phong Điền được thực hiện rất tốt, được người dân đồng tình ủng hộ, cam kết thực hiện Đề án. Người dân mong muốn HĐND tỉnh sẽ xây dựng một nghị quyết riêng về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng tại làng cổ Phước Tích, Phong Điền, vì đây là di tích cấp Quốc gia, mang những đặc trưng riêng biệt, hiếm có.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi, tại làng cổ Phước Tích, việc triển khai Đề án gặp khó khăn vì vấn đề chủ sở hữu nhà vườn. Trên thực tế, đa số chủ nhà vườn đi làm ăn xa, người trông coi không có quyền quyết định nên việc thống nhất phương án cải tạo, trùng tu gặp một số khó khăn, phức tạp. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt lao động trẻ tại làng gây khó khăn cho việc thực hiện các hoạt động du lịch, như homestay, khám phá làng nghề.

Trong đợt giám sát mới đây của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình, kết quả thực hiện chính sách bảo vệ, phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng Huế từ năm 2015 đến nay, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thái Sơn đánh giá cao những nỗ lực của huyện Phong Điền trong việc thực hiện Đề án, đã tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân làng cổ Phước Tích trong việc trùng tu, cải tạo những ngồi nhà rường cổ đang xuống cấp, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà vườn Huế đặc trưng. Đồng thời, đề nghị UBND huyện, xã và Ban Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích trong thời gian tới cần tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, phối hợp tốt với các sở, ngành để tiếp tục hoàn thiện kiến trúc, cảnh quan làng cổ Phước Tích, xây dựng Phước Tích thành một làng cổ với đặc trưng riêng của Thừa Thiên Huế và của Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc xây dựng Phước Tích thành một làng cổ với đặc trưng riêng của Thừa Thiên Huế không chỉ đáp ứng mong muốn của cử tri và Nhân dân mà còn góp phần thiết thực bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Mong muốn của cử tri về việc HĐND tỉnh sẽ xây dựng một nghị quyết riêng về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng tại làng cổ Phước Tích cũng rất cần được xem xét.

NGUYỄN BÍCH