Giúp đại biểu không chuyên trách nhìn rộng hơn, quyết định chính xác hơn

- Thứ Ba, 29/03/2022, 18:36 - Chia sẻ
Chia sẻ với PV Báo ĐBND về Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ÔNG NGUYỄN TÚC, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: việc tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách tức là tăng cường những người chuyên sâu, chuyên về lĩnh vực pháp luật mà Quốc hội cần thiết. Từ đó giúp cho các đại biểu không chuyên trách có điều kiện nhìn rộng hơn và quyết định các dự án luật một cách chính xác hơn.