Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình): Nên xem xét, quyết định các hành vi bạo lực gia đình sau ly hôn
13:09 08/09/2022
ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Thái Bình): Quy định cụ thể hơn trách nhiệm của đại biểu
12:31 08/09/2022
ĐBQH Lê Hoàng Anh (Gia Lai): Nên công khai việc cơ quan, đơn vị gửi tài liệu chậm đến các đại biểu Quốc hội
12:30 08/09/2022
ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên): Quy định rõ hơn thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội
10:02 08/09/2022
ĐBQH Đồng Ngọc Ba (Bình Định): Đề xuất mở rộng quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện
18:02 07/09/2022
ĐBQH Tô Ái Vang (Sóc Trăng): Đề nghị Chính phủ triển khai sớm chính sách hỗ trợ hạ tầng viễn thông cho vùng cao, biên giới
18:01 07/09/2022
ĐBQH Nguyễn Minh Đức (TP. Hồ Chí Minh): Cần xác định rõ tài sản do nguồn gốc phạm tội có
15:56 07/09/2022
ĐBQH Dương Văn Phước (Quảng Nam): Cần thiết bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào dự án Luật
15:28 07/09/2022
ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình): Đề nghị cân nhắc sửa đổi về thành lập Đoàn thanh tra
12:58 07/09/2022
ĐBQH Dương Khắc Mai (tỉnh Đắk Nông): Cần cân nhắc việc quy định các chế tài để tăng tính dân chủ
12:12 07/09/2022
Quản lý viên chức theo đúng tinh thần của Luật
05:38 29/08/2022
Tránh chồng chéo với các luật chuyên ngành
05:32 30/07/2022
Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép kinh doanh bất động sản
04:56 11/07/2022
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó
07:50 08/07/2022
Hoàn thiện pháp luật thanh tra nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản
19:28 13/06/2022