Nhiều chuyển biến tích cực

Đánh giá kết quả công tác của ngành tòa án và viện kiểm sát trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phiên họp sáng qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, so với các nhiệm kỳ trước, công tác tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực, để lại dấu ấn tốt và đóng góp tích cực vào việc ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

"Sợi dây kinh nghiệm" không thể rút mãi!

Dù chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 trong năm cuối nhiệm kỳ, song đến tháng 12.2020, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV đã ban hành được 72 luật, 2 pháp lệnh, 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội chuyên trách tham dự Hội nghị góp ý các dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV vẫn tâm tư trước tình trạng chưa xử lý kiên quyết các dự thảo luật chậm tiến độ, kém chất lượng, không có dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo. Hạn chế này, theo các đại biểu không thể cứ rút mãi "sợi dây kinh nghiệm" được.

Vướng do hướng dẫn chưa cụ thể

Tại phiên họp chiều qua, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giải thích Khoản 22, Điều 4, Luật Đầu tư công năm 2019 có bao gồm vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài cho vay lại 100% hay không. Tuy nhiên, đề xuất này chưa thuyết phục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bởi quy định hiện hành đã rõ, vướng mắc không phải do luật mà do hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư với các dự án sử dụng “vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài cho doanh nghiệp vay lại 100%” chưa cụ thể.

Quản lý ngay từ đầu người sử dụng trái phép ma túy

Do tình hình sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp những năm gần đây, việc bổ sung quy định quản lý đối với người sử dụng trái phép ma túy đã nhận được sự tán thành của nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia. Việc quản lý được áp dụng ngay lần đầu khi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy được cho là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn người đó tiếp tục sử dụng.

Quy định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Bằng các điều khoản cụ thể, Luật Biên phòng Việt Nam quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Huy động các nguồn lực để bảo đảm tài chính, nhân lực, tài sản phục vụ cho sự nghiệp này trong tình hình mới, nhất là khi cạnh tranh chiến lược, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất khó lường.

Bổ sung nhiều chính sách nhân văn để phòng, chống HIV/AIDS

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã bổ sung quy định nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ tổ chức quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV. Quy định này bảo đảm người nhiễm HIV được xét nghiệm sớm, chăm sóc, điều trị liên tục trong các cơ sở giam giữ và phòng, chống lây nhiễm HIV trong các cơ sở này.

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được sử dụng đến hết 31.12.2022

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31.12.2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật. Không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Độc lập, chuyên nghiệp và liêm chính

Một phương hướng quan trọng của Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận 84 - KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49 là xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp và những người hoạt động bổ trợ tư pháp, theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ. Tại hội thảo do Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức, các đại biểu đã đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm xây dựng, hoàn thiện và thực thi hiệu quả các bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp tại nước ta thời gian tới.

Cộng đồng dân cư là chủ thể bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 lần đầu tiên quy định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường tính phản biện trong bảo vệ môi trường, công khai, minh bạch thông tin theo hướng cơ quan thẩm định công khai quyết định phê duyệt thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; chủ đầu tư, doanh nghiệp công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường, trừ bí quyết công nghệ, bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sự thận trọng cần thiết

Thảo luận về các dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vấn đề tăng số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND TP Hà Nội đã được đặt ra. Ghi nhận đây là đòi hỏi từ thực tế, song các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tổ chức thêm một phiên họp cho ý kiến về vấn đề này, thậm chí có thể nghiên cứu ban hành nghị quyết hướng dẫn riêng.

Thể hiện rõ quan điểm nhân văn của Nhà nước

Người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là đối tượng đặc biệt, cần được ưu tiên bảo vệ và bảo đảm các quyền lợi của trẻ em theo Công ước quốc tế. Nhấn mạnh điều này, tại Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) sáng qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, dự thảo Luật cần bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho đối tượng này trong thời gian cai nghiện bắt buộc, thể hiện rõ quan điểm mang tính nhân văn của Nhà nước ta.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
24°С
TP. Hồ Chí Minh
28,8°С
TP. Hạ Long
23,2°С
Nha Trang
26,4°С
Vũng Tàu
26°С