Yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập

Tại phiên họp toàn thể của Quốc hội tại hội trường chiều qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ HUỲNH THÀNH ĐẠT nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập.

Cần những chính sách đổi mới, đồng bộ, phù hợp với thể chế

Thách thức đặt ra đối với công tác quản lý đất đai hiện nay là vừa phải đáp ứng các nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời phải bảo đảm quản lý và bảo vệ tài nguyên đất đai một cách hiệu quả và bền vững. Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai cần có các chính sách đổi mới, đồng bộ, phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.

Không nên quy định cụ thể hệ thống tổ chức cảnh sát cơ động

Cho ý kiến về hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, hệ thống tổ chức khác với phương án tổ chức lực lượng cụ thể. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, lâu nay việc quy định cụ thể với các lực lượng khác, kể cả quân đội hay công an đều giao cho Bộ trưởng. Do đó, cần cân nhắc trong việc lựa chọn phương án, không nên quy định cụ thể về hệ thống tổ chức của lực lượng cảnh sát cơ động trong dự thảo Luật.

Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê

Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia là nội dung quan trọng của Luật Thống kê. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn những hạn chế và đứng trước những yêu cầu mới; danh mục này phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Theo kịp sự phát triển của điện ảnh

Công nghiệp điện ảnh hiện nay đã chuyển đổi hoàn toàn sang công nghệ kỹ thuật số. Tuy nhiên, các quy định của Luật Điện ảnh được xây dựng trên cơ sở hoạt động điện ảnh phim nhựa, không còn phù hợp với hoạt động điện ảnh ngày nay, thậm chí cản trở sự phát triển của điện ảnh. Nêu vấn đề này tại Hội thảo góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức, một số đại biểu đề nghị, cần tạo dựng hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong hoạt động điện ảnh cũng như theo kịp xu thế phát triển của ngành công nghiệp này.

Ưu tiên xây dựng văn bản chi tiết theo phạm vi và mức độ tác động

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Pháp luật, các đại biểu ghi nhận tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết trong năm 2021 đã giảm khá nhiều so với năm 2020. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đề nghị cần phân loại để dành ưu tiên cao hơn đối với việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết có phạm vi rộng, cấp thiết, trọng yếu, áp dụng mang tính thường xuyên, liên tục.

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn” về giá đất và hạn mức chuyển nhượng

Tích tụ, tập trung ruộng đất nông nghiệp là chính sách lớn, mang tính tổng hợp nên có khá nhiều giải pháp tích hợp với nhau, bao gồm các giải pháp kinh tế, chính trị, xã hội, kỹ thuật, luật pháp, quản lý... Trong đó, về chính sách, pháp luật, trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai lần này cần xử lý cho được vấn đề giá đất, lợi ích kinh tế và “mức trần” nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Bài 2: Còn nhiều vấn đề phải xử lý thấu đáo

TS. BÙI NGỌC THANH - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Bài 1: Thúc đẩy tích tụ và tập trung ruộng đất

TS. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Đưa Luật Quy hoạch vào cuộc sống, tạo nguồn lực phát triển

Ngày mai, 22.9, theo dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội cho biết, mục tiêu cao nhất của chuyên đề giám sát này là đưa Luật Quy hoạch sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao, tạo nguồn lực phát triển trong điều kiện nguồn lực của chúng ta còn hạn hẹp.

Khẩn trương rà soát các quy định về phòng, chống dịch để sửa đổi

Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch, bao gồm cả quyền được ban hành một số nội dung khác quy định của luật, trong đó có những biện pháp tác động đến quyền, nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên, để có giải pháp căn cơ về thể chế bảo đảm hiệu quả của công tác phòng, chống dịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật ĐỒNG NGỌC BA cho rằng Chính phủ cần khẩn trương rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
19,1°С
TP. Hồ Chí Minh
31,2°С
TP. Hạ Long
18,5°С
Nha Trang
28,9°С
Vũng Tàu
28,8°С