Đánh giá đúng thực trạng

Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng kết hợp với việc phát hiện và xử lý nghiêm minh một số vụ án liên quan đã giúp tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan của Quốc hội, hiện Chính phủ, các cơ quan tư pháp vẫn “nợ” một số nhiệm vụ đã được Quốc hội giao, trong đó có việc đánh giá, nhận diện tham nhũng dưới hình thức “lợi ích nhóm”, “sân sau” vẫn chưa được báo cáo Quốc hội.

Kế thừa, bổ sung, phát triển và có sự thay đổi về tư duy

Đây là nhận định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN khi trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể, với lĩnh vực kinh tế - xã hội, so với Văn kiện các Đại hội trước, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII thể hiện sự phát triển về tư duy, đồng thời vẫn khẳng định kinh tế nhà nước là công cụ, là lực lượng vật chất quan trọng để ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. Như vậy không coi nhẹ bên nào giữa kinh tế thị trường và vai trò của Nhà nước.

Sớm áp dụng phương thức quản lý cư trú mới

Hài hòa giữa quản lý nhà nước và bảo vệ thông tin cá nhân

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS sáng qua, đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành đề xuất mở rộng chủ thể được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Lý do là bởi, quy định này sẽ giúp cho người nhiễm HIV được tư vấn, chăm sóc, điều trị sớm, bảo đảm sức khỏe và dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, quy định này có thể dẫn đến tình trạng người nhiễm HIV lo ngại không được bảo mật thông tin cá nhân mà tránh sử dụng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị. Vì thế, dự luật rất cần hài hòa giữa công tác quản lý và quyền lợi của người nhiễm HIV.

Có dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng?

Một trong những điểm mới của dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp này là quy định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện thỏa thuận quốc tế. Tuy nhiên, thảo luận tại phiên họp chiều qua, quan điểm của các ĐBQH về vấn đề này vẫn rất khác nhau.

Sẽ áp dụng theo Luật nào?

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội, quy định về người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được viện dẫn thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy. Chính phủ không đồng tình với việc viện dẫn theo luật khác trong xử lý đối tượng này, và đây cũng là vấn đề còn ý kiến khác nhau khi đưa ra Quốc hội thảo luận trong phiên họp trực tuyến sáng qua.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế

Trước những băn khoăn của đại biểu Quốc hội về quy định mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến UBND cấp xã ở khu vực biên giới, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có giải trình và khẳng định, quy định này được cân nhắc hết sức thận trọng, xuất phát từ nhu cầu thực tế của các tỉnh, nhất là có quan hệ của các xã với các nước láng giềng. Thỏa thuận quốc tế được ký nhân dân UBND cấp xã ở khu vực biên giới phải do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định và cho phép.

Tránh gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân

Đổi mới phương thức quản lý dân cư, chuyển từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin là điểm nhấn của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Nhưng xem xét một số điều khoản cụ thể, nhất là liên quan đến thủ tục đăng ký cư trú, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định tại dự thảo Luật mới nhất vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào công tác này và vẫn có nguy cơ gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân.

Không chồng chéo hay "lấn sân"

Đa số đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam chiều qua đều thống nhất cao với việc quy định Bộ đội Biên phòng là lực lượng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Bởi trên thực tế, Bộ đội Biên phòng vẫn luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu sáng kiến của nhân dân

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chính thức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân từ hôm nay, 20.10. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân đóng góp tâm huyết, trí tuệ xây dựng đất nước. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, GS. TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, mọi đường lối của Đảng chỉ có ý nghĩa khi được quần chúng nhân dân ủng hộ, biến đường lối thành hiện thực. Vì vậy, quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội đều tôn trọng nguyên tắc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Thông tin về môi trường phải chính xác, đầy đủ, kịp thời

Tại Hội thảo "Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số và miền núi trong bảo vệ môi trường - Định hướng cơ chế, chính sách trong Luật Bảo vệ môi trường" do Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức, đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên đặt vấn đề phải bảo đảm quyền tiếp cận thông tin liên quan đến môi trường. Thực tế cho thấy, việc cơ quan chức năng chậm cung cấp thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong một số trường hợp đã tạo cho những thông tin không đúng sự thật, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến trật tự và ổn định xã hội.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27,4°С
TP. Hồ Chí Minh
28,7°С
TP. Hạ Long
28,9°С
Nha Trang
28°С
Vũng Tàu
27,2°С