Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng luật

Hôm nay, 8.4, Quốc hội sẽ bế mạc Kỳ họp thứ Mười một. Trong ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội cũng sẽ hoàn tất việc kiện toàn nhân sự các cơ quan nhà nước để bảo đảm sự vận hành liên tục, xuyên suốt của bộ máy nhà nước. Chia sẻ những trăn trở sau gần một nhiệm kỳ, nhiều đại biểu Quốc hội cũng gửi gắm kỳ vọng về những đổi mới của Quốc hội, Chính phủ thời gian tới, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật.

Đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn

Tuần tới, tại Phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách cho HĐND thành phố. Tại phiên họp thẩm tra sơ bộ đề nghị này, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành và cho rằng, chắc chắn đòi hỏi tăng đại biểu hoạt động chuyên trách đối với HĐND TP Hà Nội là rất cấp bách và chính quyền Thủ đô cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động của cơ quan dân cử nên mới chắt chiu, dành biên chế cho HĐND thành phố.

"Sợi dây kinh nghiệm" không thể rút mãi!

Dù chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 trong năm cuối nhiệm kỳ, song đến tháng 12.2020, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV đã ban hành được 72 luật, 2 pháp lệnh, 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội chuyên trách tham dự Hội nghị góp ý các dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV vẫn tâm tư trước tình trạng chưa xử lý kiên quyết các dự thảo luật chậm tiến độ, kém chất lượng, không có dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo. Hạn chế này, theo các đại biểu không thể cứ rút mãi "sợi dây kinh nghiệm" được.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27,3°С
TP. Hồ Chí Minh
33,1°С
TP. Hạ Long
27,9°С
Nha Trang
30°С
Vũng Tàu
28,8°С