Nghị quyết hỗ trợ phường đạt chuẩn đô thị văn minh của HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại 

Xem với cỡ chữ
Trong điều kiện ngân sách thị xã đang còn khó khăn, lại chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai nhưng bằng quyết tâm cao, chắt chiu bằng cả tấm lòng, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân vì mục tiêu xây dựng thị xã dưới chân núi Hồng trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh, đô thị “đáng sống” với đầu tàu là hai phường trung tâm Bắc Hồng và Nam Hồng. Quyết sách HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh vừa ban hành về hỗ trợ xây dựng phường Bắc Hồng và Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh sẽ gieo niềm hy vọng về một đô thị văn minh, hiện đại, “đáng sống” trong tương lai không xa.

Mục tiêu xây dựng đô thị văn minh đã được thị xã Hồng Lĩnh xác định và quyết tâm thực hiện ngay từ khi mới thành lập. Đến nay, thị xã đang chú trọng tính hiệu quả, hướng đến môi trường sống xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết, nhất là mục tiêu xây dựng các phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Một ngõ phố của phường Bắc Hồng được thảm nhựa theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm Ảnh: Bình Nguyên
Một ngõ phố của phường Bắc Hồng được thảm nhựa theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm
Ảnh: Bình Nguyên

Rất cần hỗ trợ về nguồn lực

Nhiều năm nay, thị xã Hồng Lĩnh đã chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường quản lý quy hoạch đô thị; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy chế quản lý đô thị và nếp sống văn minh đô thị, gắn với thực hiện tốt cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, đã tạo chuyển biến tích cực; giải quyết những vấn đề bức xúc về đô thị, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp. Ý thức chấp hành các quy chế, quy định về quản lý đô thị của người dân được cải thiện. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt trên 98%. Nhiều phường, xã duy trì, nhân rộng hiệu quả các mô hình: "Đường phụ nữ tự quản”, "Khu dân cư kiểu mẫu”, "tuyến phố văn minh, ngõ phố văn minh đô thị”, tuyến đường hoa, công trình giao thông, bảo đảm cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp... Đặc biệt, phong trào chỉnh trang đô thị, đặc biệt là tại hai phường Bắc Hồng và Nam Hồng đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

 Cùng với hoàn thành các tiêu chí cứng, cơ sở hạ tầng, các tiêu chí “mềm” cũng được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân hết sức quan tâm. Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Nguyễn Viết Khanh cho biết: Để phấn đấu xây dựng phường đạt tiêu chuẩn đô thị văn minh vào năm 2021, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về quản lý đô thị… Đồng hành với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, Nhân dân trên địa bàn cũng đã đăng ký các phần việc cụ thể để hoàn thành tiêu chí mềm về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Mục tiêu xây dựng phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các phường. Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 22.12.2020 của HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng đã xác định xây dựng phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2021. Qua khảo sát, đến nay, phường Bắc Hồng đạt 10/18 tiêu chí, còn 8/18 tiêu chí chưa đạt với 17/56 chỉ tiêu cụ thể. Phường Nam Hồng đạt 7/18 tiêu chí, 11/18 tiêu chí chưa đạt với 25/56 chỉ tiêu cụ thể. Trong các chỉ tiêu chưa đạt, các chỉ tiêu về giao thông và hạ tầng kỹ thuật cần rất nhiều nguồn lực, kinh phí thực hiện, đòi hỏi sự hỗ trợ đặc biệt từ phía thị xã.

Hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị văn minh

Để tháo gỡ khó khăn nêu trên, ngày 29.1 vừa qua, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã thông qua Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND về một số cơ chế hỗ trợ hai phường Bắc Hồng và Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh với 6 nội dung hỗ trợ thuộc các lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Cụ thể: HĐND thị xã quyết nghị hỗ trợ cho 2 phường 100% tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn đối với phần ngân sách thị xã được hưởng (trừ tiền sử dụng đất thu được từ giao đất tái định cư, giao đất cho hộ thứ 2 trở lên để giải phóng mặt bằng, giao đất đối với các lô đất được đầu tư hạ tầng từ ngân sách thị xã, tỉnh, Trung ương). Về hoàn thiện tiêu chí giao thông và hạ tầng kỹ thuật, thị xã hỗ trợ thêm 25.000 đồng/m2 đối với các tuyến đường chỉnh trang, nâng cấp kết cấu áo đường (thảm nhựa) ngoài mức hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 4 và Điều 7, Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐND ngày 22.12.2020 của HĐND thị xã. Như vậy, các tuyến chỉnh trang thảm nhựa đủ tiêu chuẩn nếu thực hiện trên địa bàn 2 phường sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng/m2.

Đối với các tuyến đường có quy mô nhỏ, khó mở rộng, HĐND thị xã cũng đã quyết định hỗ trợ chỉnh trang, nâng cấp kết cấu áo đường (thảm nhựa) đối với ngách có quy mô mặt đường rộng tối thiểu 3m, nền đường tối thiểu 4m, có rãnh thoát nước bảo đảm yêu cầu về thoát nước; ngõ phố có quy mô mặt đường rộng tối thiểu 3,5m, nền đường tối thiểu 4,5m, có mương thoát nước bảo đảm quy chuẩn. Ngoài nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã hỗ trợ 20.000đồng/m2. HĐND thị xã cũng đã thống nhất mỗi năm phân bổ thêm cho mỗi phường 350 triệu đồng duy tu các tuyến đường giao thông, nạo vét rãnh thoát nước các công trình thuộc phường quản lý. Các công trình, phần việc thuộc 6 nội dung hỗ trợ khởi công thực hiện kể từ ngày 5.2.2021 đến 31.12.2022 sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết.

Đối với tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thị xã sẽ hỗ trợ thêm 20% giá trị quyết toán đối với nhà văn hóa xây mới, nâng cấp, cải tạo và xây dựng các hạng mục phụ trợ ngoài mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐND ngày 22.12.2020 của HĐND thị xã. Tính chung theo các cơ chế hiện hành, nếu xây dựng mới Nhà văn hóa trên địa bàn 2 phường sẽ được hỗ trợ 60% giá trị quyết toán; nâng cấp, cải tạo và xây dựng các hạng mục phụ trợ sẽ được hỗ trợ 50% giá trị quyết toán...

Lê Hồng Hạnh, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh