KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CỦA HĐND TỈNH BẮC NINH KHÓA XVIII

Xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh 

Xem với cỡ chữ
Lược ghi phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung
Ảnh: Q.Tuấn

Kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm quý báu của các khóa trước, HĐND tỉnh khóa XVIII đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên với Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các cơ quan tư pháp tỉnh, tạo nên sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và bao quát, toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Trong nhiệm kỳ, không kể kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tổ chức 21 kỳ họp, ban hành 342 nghị quyết, kịp thời thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XIX, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND, UBND tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; xem xét, thảo luận thông qua 14 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết về công tác cán bộ.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid-19 tới kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Song, dưới sự đoàn kết, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, đã từng bước khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến với các đại biểu dự kỳ họp

Ảnh: Quang Tuấn 

Cụ thể, quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, duy trì mức tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 7,7%/năm; có 17/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết 204/2015 của HĐND tỉnh, trong đó, có nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách nhà nước tăng nhanh, gấp 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người gấp 1,7 lần so năm 2015; diện mạo đô thị Bắc Ninh thay đổi rõ nét; an sinh xã hội được bảo đảm; văn hóa, giáo dục, y tế có bước phát triển đáng kể, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, HĐND tỉnh đã phát huy, kế thừa kinh nghiệm, thành tựu của HĐND qua các nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, với tinh thần cầu thị, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từ đó rút ra những kinh nghiệm sâu sắc và quý báu để triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước bối cảnh nền kinh tế đất nước có nhiều thuận lợi đan xen không ít những rủi ro, thách thức, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm cao nhất, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị:

Thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đúng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Thứ hai, UBND tỉnh, các ngành, các cấp chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết số 306 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; thực hiện chính sách an sinh xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ ba, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo thẩm quyền và đúng quy định.

HĐND tỉnh kêu gọi nhân dân trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp... tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” của năm 2021, của cả nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết tâm xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phan Phương