VNPT và Prudential ký kết biên bản hợp tác 

Xem với cỡ chữ

      Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai bên trong các lĩnh vực bao gồm dịch vụ thu phí bảo hiểm tại nhà và tại bưu cục cho khách hàng Prudential; Dịch vụ bưu chính với các sản phẩm trọn gói được VNPT thiết kế riêng, phù hợp với yêu cầu của Prudential; Hợp tác phân phối chéo các sản phẩm của nhau... VNPT cũng sẽ hỗ trợ Prudential phục vụ thu phí bảo hiểm, thực hiện chi trả các khoản tiền liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng của Prudential.

PG