Vĩnh Phúc: Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân 

Xem với cỡ chữ
Sáng 25.11, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2018 - 2021 đối với các đơn vị Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có: Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Tất Hiếu; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên.
Đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát
Đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát

Với vai trò là cơ quan thực hiện chính sách BHYT, những năm qua, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT và ban hành các Nghị quyết hỗ trợ người dân tham gia BHYT; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người dân đăng ký tham gia BHYT; làm tốt công tác giám định, chi trả BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành trong việc thực hiện chính sách BHYT. Giai đoạn 2018 - 2020, số lượng người tham gia BHYT của tỉnh không ngừng tăng qua các năm. Riêng năm 2021, số người tham gia BHYT đạt hơn 1 triệu người, tăng hơn 23 nghìn người so với cuối năm 2020. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt gần 93% dân số, vượt hơn 2% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Thực hiện Nghị quyết 68 của Quốc hội, ngành Y tế đã quan tâm đầu tư, tu sửa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, CNTT trong khám, chữa bệnh; chú trọng phát triển kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh. Đến nay, 100% Trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh đều đã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT cấp tỉnh, cấp huyện được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Số lượng người tham gia khám, chữa bệnh BHYT ngày càng tăng. Riêng 10 tháng năm 2021, toàn tỉnh có hơn 1 triệu lượt người tham gia khám, chữa bệnh BHYT, trong đó, có hơn 162 nghìn lượt người điều trị nội trú.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã yêu cầu các đơn vị làm rõ hơn về định mức chi BHYT ở các cơ sở y tế ngoài công lập; khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý chênh lệch giữa định mức được giao và chi khám, chữa bệnh BHYT thực tế; tiến độ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở khám, chữa bệnh gửi đến; công tác tự chủ ở các cơ sở khám, chữa bệnh; tiêu chí để lựa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu; chế độ ưu đãi của tỉnh về thu hút nhân lực chất lượng cao đối ngành Y tế, nhất là y tế cơ sở. Đặc biệt, làm rõ hơn về những giải pháp để duy trì việc tham gia BHYT đối với những lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid - 19; vướng mắc trong việc thanh, quyết toán BHYT.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh phát biểu chỉ đạo buổi giám sát
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh đề nghị: BHXH tỉnh, Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT. Bên cạnh đó, khắc phục sự chênh lệch về khám, chữa bệnh BHYT giữa các tuyến; thống nhất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh, quyết toán BHYT. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghệ số trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, nhất là ở những nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về BHYT đối với các tổ chức trên địa bàn.

TRỌNG HIẾU