Vĩnh Long hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh 

Xem với cỡ chữ
Ngày 2.7, HĐND tỉnh Vĩnh Long Khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xem xét thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Khóa IX Bùi Văn Nghiêm khẳng định: Với sự tín nhiệm, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, 50 đại biểu HĐND tỉnh vừa được bầu sẽ là nguồn sức mạnh, động lực to lớn để HĐND tỉnh Khóa X phấn đấu hoàn thành tốt các trọng trách được cử tri và Nhân dân giao phó. Với niềm tin, sự kỳ vọng đó, mỗi đại biểu HĐND tỉnh Khoá X cần nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với Nhân dân, thực hiện hiệu quả quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, xứng đáng với danh hiệu Người đại biểu của Nhân dân. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lữ Quang Ngời chúc mừng ông Bùi Văn Nghiêm tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa X
Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lữ Quang Ngời tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa X Bùi Văn Nghiêm

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh được bầu. Theo đó, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. 99,96% cử tri trong tỉnh đã thực hiện quyền công dân để lựa chọn ra 50 đại biểu HĐND tỉnh là những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, đại diện cho ý chí và trí tuệ của Nhân dân, thay mặt Nhân dân quyết định những công việc quan trọng của tỉnh. Đây là thắng lợi to lớn của Nhân dân Vĩnh Long trong tiến trình sinh hoạt dân chủ, thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm của công dân và vai trò của hệ thống chính trị đối với sự kiện trọng đại này, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Kỳ họp cũng đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi TXCT của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời vừa tái cử
Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời vừa tái cử

Với tỷ lệ phiếu bầu cao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khoá IX Bùi Văn Nghiêm được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa X; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa IX Nguyễn Minh Dũng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lê Thị Thuý Kiều được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khoá X.

Về kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Lữ Quang Ngời tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Lê Quang Trung, Nguyễn Thị Quyên Thanh và Nguyễn Văn Liệt tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Bên cạnh công tác nhân sự, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 13 nghị quyết về việc: Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Khóa X; sửa đổi Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết số 277/2020 và Điều 1, Nghị quyết số 288/2021 của HĐND tỉnh về quyết định giao biên chế công chức, phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021; thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và 10 nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn, nội dung, quy mô đầu tư đối với một số công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

HỮU TÀI