Vĩnh Long: Các mục tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả đáng ghi nhận 

Xem với cỡ chữ

Ngày 9.9, HĐND tỉnh Khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 2. Theo báo cáo của UBND tỉnh, những tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 song việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt kết quả đáng ghi nhận. Tổng sản phẩm trên địa bàn, sản xuất nông lâm nghiệp - thủy sản; giá trị sản xuất ngành công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách tăng khá; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Dù vậy, UBND tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá: Nhiều chỉ tiêu kinh tế vẫn đạt thấp hơn mục tiêu đề ra và sẽ còn gặp thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Tình hình sản xuất, kinh doanh, sinh kế, việc làm, đời sống của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn… Đây là những vấn đề cần được tập trung tháo gỡ, khắc phục kịp thời trong bối cảnh thời gian còn lại của năm 2021 không còn nhiều.

HỮU TÀI