Vĩnh Long: Bảo đảm phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau bầu cử 

Xem với cỡ chữ

Giám sát công tác bầu cử tại một số địa phương, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: công tác chuẩn bị, triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện bầu cử của UBBC tại các đơn vị được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được triển khai với nhiều hình thức; việc lập, niêm yết, rà soát, điều chỉnh danh sách cử tri được quan tâm chỉ đạo thực hiện… Tuy nhiên, công tác phối hợp của một số tiểu ban bầu cử các cấp còn chưa chặt chẽ… Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo rà soát, phối hợp, thực hiện kế hoạch, các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau thời gian tổ chức bầu cử; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm phiếu và tổng hợp số liệu kết quả bầu cử cho lực lượng trực tiếp làm công tác bầu cử cấp huyện, xã; sớm triển khai, phân bổ các nguồn kinh phí phục vụ bầu cử theo quy định...

HỮU TÀI