Vietcombank đổi mới công tác đào tạo nhân lực 

Xem với cỡ chữ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khép lại năm 2021 với tiền đề quan trọng, tạo đà phát triển cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, việc chuyển đổi số mạnh mẽ theo cả chiều rộng và chiều sâu thì đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chính là “chìa khóa” để chuyển đổi số thành công tại Vietcombank.

Chú trọng đào tạo chuyển đổi số

Nhận thức được yếu tố con người - nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng để đạt mục tiêu chiến lược, Vietcombank luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác đào tạo. Trên tinh thần đó, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Vietcombank (Trường Đào tạo Vietcombank) đã tập trung đổi mới, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực theo hướng coi trọng phát triển năng lực, phẩm chất cho cán bộ nhân viên, chú trọng việc thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

Xác định việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số phải đồng bộ từ đội ngũ lãnh đạo cấp cao đến các lãnh đạo cấp trung của từng phòng ban Trụ sở chính và lãnh đạo các chi nhánh; chương trình đào tạo dành cho lãnh đạo cấp cao và đào tạo chức danh giám đốc chi nhánh luôn bảo đảm có nội dung liên quan đến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Danh mục chương trình đào tạo dành cho Khối Công nghệ thông tin được làm mới với nhiều nội dung về chủ đề công nghệ như “Thực hành triển khai dự án theo mô hình Agile/scrum”, “Công nghệ học máy và trí tuệ nhân tạo trong phát hiện bất thường”… góp phần phát triển chuyên môn, kỹ năng, nâng cao nhận thức về xu hướng mới.

Song song với đó, Vietcombank cũng hướng tới tập trung đào tạo sản phẩm, quy trình, chính sách, các kỹ năng mềm… nhằm trang bị, cập nhật kịp thời kiến thức về sản phẩm, quy trình mới, các kỹ năng cần thiết, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với môi trường công nghệ thay đổi liên tục. Chương trình đào tạo liên tục được rà soát, đổi mới, bổ sung nội dung đào tạo nghiệp vụ ngân hàng gắn với hoạt động chuyển đổi số, phát triển và vận hành môi trường ngân hàng số của Vietcombank.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đào tạo bài bản, tư duy đổi mới, sáng tạo

Ứng dụng công nghệ, đổi mới công tác tổ chức

Năm 2021, tổng số lượt đào tạo của Trường Đào tạo Vietcombank đã thực hiện là 69.791 lượt, đạt 120,4% kế hoạch năm 2021. Tỷ suất đào tạo đối với cán bộ quản lý là 4,17 lượt/cán bộ (đạt 140,9% kế hoạch năm 2021); tỷ suất đào tạo đối với nhân viên là 3,23 lượt/cán bộ (đạt 115,5% kế hoạch năm 2021); tổng số lượt cán bộ được khảo thí là 556.561 lượt (trong đó, có 49.576 lượt thông qua sát hạch cuối khóa học, 6.985 lượt thi tay nghề); xây dựng, phát triển mới 23 nội dung, đạt 128% kế hoạch năm 2021.

Với nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, Vietcombank đã nhanh chóng, chủ động chuyển đổi phương thức giảng dạy. Trường đào tạo tăng cường tổ chức học trực tuyến qua các nền tảng MS Teams, Zoom, Google Meet... Kết quả, năm 2021, có tới 26.809 lượt đào tạo trực tuyến (chiếm gần 40% tổng số lượt đào tạo).

Hệ thống LMS mới (Learning Management System) là một phần trong dự án HRM mới được triển khai và đưa vào sử dụng từ tháng 9.2021, cùng với hệ thống Saba đào tạo Elearning, đã giúp Vietcombank hoàn thiện công tác quản trị đào tạo, tăng cường sử dụng công nghệ trong quản lý, xây dựng và khai thác số liệu đào tạo hiệu quả. Việc triển khai thí điểm việc đăng ký học online thông qua LMS đã thành công bước đầu và dự kiến trong năm 2022, việc đăng ký học tập sẽ được thực hiện đồng bộ thông qua hệ thống LMS mới.

Năm 2022, Vietcombank sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện Bản đồ đào tạo cho các vị trí chức danh tại chi nhánh và đưa vào quản lý trên hệ thống LMS. Căn cứ vào lộ trình đào tạo của từng vị trí công việc, các cán bộ được sắp xếp tham gia đào tạo theo các nhóm chương trình chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu cần thiết của công việc thông qua nhiều hình thức đào tạo.

Theo đại diện Vietcombank, thời gian tới, Vietcombank sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, sáng tạo, phương thức làm việc linh hoạt và có khả năng thích ứng nhanh, sớm đạt được mục tiêu chiến lược “Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực” và “Ngân hàng đứng đầu về chuyển đổi số”.

Hoàng Yến