Thúc đẩy quyền lợi và nhân cách của phụ nữ

- Chủ Nhật, 12/03/2023, 06:58 - Chia sẻ

Luật Bảo vệ phụ nữ sửa đổi năm 2023 của Trung Quốc bảo đảm rằng, phụ nữ phải được hưởng các quyền về con người và nhân cách của họ bình đẳng với nam giới. Quyền tự do thân thể, nhân phẩm, quyền sống của phụ nữ là bất khả xâm phạm. Họ không thể bị giam giữ bất hợp pháp, xúc phạm, phỉ báng, ngược đãi, ruồng bỏ, mua bán và phải chịu đựng nhiều hành vi xâm phạm khác đến quyền, lợi ích về tính mạng, sức khỏe phụ nữ…

Ngăn chặn những hành vi quấy rối

Luật Bảo vệ phụ nữ sửa đổi năm 2023 nghiêm cấm hành vi đi ngược lại mong muốn của phụ nữ bằng cách quấy rối tình dục họ thông qua các phương tiện như lời nói, văn bản, hình ảnh hoặc hành vi thể chất. Nạn nhân nữ có quyền khiếu nại đến các đơn vị, cơ quan nhà nước có liên quan. Các đơn vị, cơ quan nhà nước này nhận được khiếu nại có trách nhiệm giải quyết kịp thời và thông báo kết quả bằng văn bản cho người bị thiệt hại. Nạn nhân nữ đồng thời có quyền khởi kiện dân sự tại Tòa án nhân dân yêu cầu thủ phạm phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

Nguồn: AP
Nguồn: AP

Đối với các trẻ em gái, căn cứ vào độ tuổi của học sinh, nhà trường tiến hành giáo dục sức khỏe thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức và khả năng tự vệ của các em. Phòng, chống xâm hại tình dục, quấy rối tình dục, bảo đảm an toàn thân thể và sự phát triển lành mạnh về thể chất, tâm lý cho nữ sinh.

Các trường học sẽ thiết lập các hệ thống làm việc để ngăn chặn hiệu quả và giải quyết hợp lý các vụ tấn công và quấy rối tình dục. Nhà trường không được che giấu các hành vi vi phạm và tội phạm như lạm dụng hoặc quấy rối tình dục nữ sinh vị thành niên, đồng thời phải thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người giám hộ khác của nạn nhân, cũng như báo cáo cho cơ quan công an hoặc cơ sở giáo dục, hợp tác với cơ quan có thẩm quyền hay bộ phận liên quan để xử lý vi phạm.

Đặc biệt, trường học, cơ quan công an, cơ sở giáo dục, các đơn vị và nhân viên có liên quan khác phải bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của nữ sinh bị lạm dụng hoặc quấy rối tình dục, đồng thời cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Đối với các lao động nữ, người sử dụng lao động phải thực hiện nhiều biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế hành vi quấy rối tình dục đối với phụ nữ, có thể kể đến như: xây dựng các quy tắc và quy định nghiêm cấm quấy rối tình dục; làm rõ các cơ quan hoặc nhân sự chịu trách nhiệm; thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo về phòng chống quấy rối tình dục; thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết; thiết lập đường dây điện thoại, hộp thư khiếu nại, khai thông các kênh khiếu nại; thiết lập và hoàn thiện quy trình điều tra, xử lý, giải quyết kịp thời các tranh chấp, bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của các bên; hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân là phụ nữ bảo vệ quyền của mình một cách hợp pháp và tư vấn tâm lý cho nạn nhân khi cần thiết;…

Bảo vệ nhân cách, phẩm giá của phụ nữ

Không chỉ được bảo vệ khỏi những hành vi như quấy rối tình dục, xâm phạm thân thể, quyền và lợi ích nhân cách của phụ nữ như quyền về tên tuổi, hình ảnh, uy tín, danh dự, quyền riêng tư và thông tin cá nhân của họ cũng được pháp luật Trung Quốc bảo vệ chặt chẽ. Điều 20 trong Luật Bảo vệ phụ nữ sửa đổi năm 2023 ghi rõ: “phẩm giá cá nhân của phụ nữ là bất khả xâm phạm; nghiêm cấm sử dụng các phương pháp như xúc phạm hoặc phỉ báng để làm tổn hại đến phẩm giá cá nhân của phụ nữ”.

Các thông tin báo chí đưa tin liên quan đến vấn đề phụ nữ phải khách quan, phù hợp, không được xâm phạm quyền và lợi ích nhân thân của phụ nữ thông qua các hình thức phóng đại, thổi phồng vấn đề quá mức. Không được coi thường, xúc phạm nhân cách của phụ nữ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác. Không được sử dụng hình ảnh của phụ nữ khi chưa được sự đồng ý của họ dưới các hình thức như quảng cáo, logo, trưng bày triển lãm, báo, tạp chí định kỳ, sách, tác phẩm nghe nhìn, ấn phẩm điện tử hoặc trực tuyến, trừ khi pháp luật có quy định khác.

Nghiêm cấm làm phiền hoặc quấy rối phụ nữ dưới danh nghĩa tìm hiểu hoặc kết bạn, hay sau khi kết thúc một mối quan hệ lãng mạn hoặc ly hôn; tiết lộ hoặc truyền thông tin cá nhân và riêng tư của phụ nữ. Khi phụ nữ bị tổn hại như mô tả ở trên hay phải đối mặt với nguy cơ thực sự của những tổn hại đó, họ có thể nộp đơn lên Tòa án Nhân dân để xin lệnh bảo vệ an toàn cá nhân.

Ngọc Minh