Singapore muốn thiết lập cơ chế đầu tư mới để bảo vệ lợi ích quốc gia

- Chủ Nhật, 04/02/2024, 07:57 - Chia sẻ

Nhằm củng cố khả năng phục hồi kinh tế và bảo vệ các lĩnh vực trọng yếu, Singapore đã đưa ra dự thảo Luật Đánh giá đầu tư quan trọng nhằm thiết lập một cơ chế sàng lọc đầu tư toàn diện mới…

Bài 3: Singapore muốn thiết lập cơ chế đầu tư mới để bảo vệ lợi ích quốc gia
Nguồn: ITN

Cơ chế này do Bộ Thương mại và công nghiệp (MTI) đưa ra, báo hiệu sự thay đổi pháp lý quan trọng nhằm mục đích xem xét kỹ lưỡng và điều chỉnh cả đầu tư trong và ngoài nước vào các thực thể được coi là quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Singapore.

Dự luật được trình lên Quốc hội vào ngày 6.11.2023 và trải qua lần đọc thứ 2 tại đây vào tháng 1.2024, mở rộng phạm vi giám sát ngoài luật pháp hiện hành trong các lĩnh vực như viễn thông, ngân hàng và tiện ích (điện, nước)… Việc mở rộng đó được thiết kế để bao gồm cả các thực thể hiện chưa được quản lý, phản ánh cách tiếp cận hướng tới tương lai đối với các thách thức mới nổi.

Theo cơ chế mới, các thực thể quan trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia của Singapore sẽ được gọi là "các thực thể được chỉ định" và phải tuân theo các hạn chế cụ thể. Các thực thể này, bao gồm những thực thể được thành lập tại Singapore, tiến hành các hoạt động trong biên giới nước này hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bất kỳ người nào ở Singapore, sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ nếu MTI thấy hoạt động của họ có liên quan đến an ninh quốc gia. Đáng chú ý, cơ chế nhằm mục đích điều chỉnh cả khoản đầu tư trong nước và nước ngoài vào các thực thể được chỉ định của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức chưa có tư cách pháp nhân. Thực tế, việc sàng lọc cả nhà đầu tư nước ngoài và trong nước không phải là điều chưa từng có và đã được áp dụng ở Anh cũng như được dự kiến trong cơ chế FDI chung sắp tới của Thụy Điển.

Dự luật còn đề xuất thành lập Văn phòng Đánh giá các khoản đầu tư quan trọng thuộc MTI, đóng vai trò là đầu mối liên lạc một cửa dành riêng cho các bên liên quan. Động thái đó hợp lý hóa việc liên lạc và giám sát, tạo ra cách tiếp cận gắn kết để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Người mua, người bán và các tổ chức được chỉ định phải tuân theo các nghĩa vụ phê duyệt và nguyên tắc tiết lộ nghiêm ngặt. Người mua phải thông báo cho Bộ trưởng khi mua lại quyền lợi hoặc quyền kiểm soát vốn chủ sở hữu đáng kể, với sự chấp thuận cần thiết cho các lần tiếp theo. Mặt khác, người bán phải thông báo cho Bộ trưởng khi chuyển nhượng cổ phần đáng kể trong các đơn vị được chỉ định. Ngoài ra, việc mua lại hoạt động kinh doanh của một thực thể được chỉ định là hoạt động liên tục cần phải có sự chấp thuận trước.

Dự luật cũng trao quyền cho Bộ trưởng giám sát việc bổ nhiệm các quan chức chủ chốt trong các thực thể được chỉ định, bảo đảm rằng những người giữ vai trò quan trọng có ảnh hưởng phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia. Các thực thể được chỉ định bị cấm tự nguyện giải thể mà không có sự chấp thuận của nhà nước, điều này càng nhấn mạnh thêm sự cần thiết phải bảo đảm các chức năng quan trọng.

Đáng chú ý, Bộ trưởng còn có thẩm quyền xem xét quyền sở hữu và kiểm soát các giao dịch ở các thực thể không được chỉ định nếu hành động của họ đi ngược lại lợi ích quốc gia của Singapore. Các hành động khắc phục hậu quả, bao gồm cả việc xử lý cổ phần, có thể được thực hiện khi thấy cần thiết.

Để bảo đảm tính minh bạch và công bằng, dự thảo luật vạch ra các quy trình rõ ràng để kháng cáo các quyết định và đánh giá độc lập thông qua tòa án. Nó cung cấp khuôn khổ vững chắc cho các thực thể để có thể phản đối các quyết định mà họ cho là chưa phù hợp, bảo đảm cách tiếp cận cân bằng và khách quan trong giải quyết tranh chấp.

Thái Anh
#