Mỹ thúc đẩy công bằng y tế cho người khuyết tật

- Thứ Hai, 18/09/2023, 05:48 - Chia sẻ

Nhằm thúc đẩy sự bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe, các quan chức liên bang Mỹ đang đề xuất nhiều quy định mới nhằm cấm các nhà cung cấp dịch vụ y tế phân biệt đối xử với người khuyết tật; những quy định này cũng đặt ra thêm tiêu chuẩn mới về khả năng tiếp cận tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Nguồn: healthaffairs.org
Nguồn: healthaffairs.org

Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) gần đây đã công bố ý định cập nhật, làm rõ và củng cố các quy định liên quan đến Mục 504 của Đạo luật Phục hồi chức năng, một đạo luật mang tính bước ngoặt đã được thông qua gần 50 năm trước. Động thái này nhằm đáp lại những lo ngại dai dẳng về tình trạng phân biệt đối xử với người khuyết tật trong các cơ sở chăm sóc y tế ở xứ sở cờ hoa.

Chấm dứt phân biệt đối xử trong điều trị y tế

Một trong những khía cạnh trọng tâm của quy định được đề xuất là việc cấm đưa ra các quyết định điều trị y tế dựa trên những thành kiến hoặc khuôn mẫu về khuyết tật. Điều khoản đột phá này bảo đảm rằng những người khuyết tật không bị phân biệt đối xử khi đưa ra các quyết định quan trọng về chăm sóc sức khỏe. Nó tuyên bố rõ ràng rằng, những đánh giá về giá trị cuộc sống của một cá nhân hoặc gánh nặng của họ đối với người khác không thể ảnh hưởng đến các quyết định điều trị liên quan đến cấy ghép nội tạng, chăm sóc duy trì sự sống, tiêu chuẩn chăm sóc khủng hoảng hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của điều trị y tế (Tiêu chuẩn chăm sóc khủng hoảng xảy ra khi mức độ thiếu hụt nguồn lực đòi hỏi phải có những quyết định khiến bệnh nhân hoặc nhà cung cấp có nguy cơ nhận được kết quả kém).

Động thái này là sự khẳng định mạnh mẽ về nguyên tắc mà theo đó các quyết định chăm sóc y tế phải được đưa ra dựa trên nhu cầu y tế, chứ không dựa trên những quan niệm hay thành kiến định sẵn. Mỹ cho rằng, tất cả mọi người, bất kể tình trạng khuyết tật, đều xứng đáng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng.

Ngoài ra, quy định mới còn phải giải quyết nhu cầu về thiết bị chẩn đoán y tế có thể tiếp cận được. Nó yêu cầu một số nhà cung cấp dịch vụ y tế nhất định phải có ít nhất một bảng khám bệnh dễ tiếp cận và một chiếc cân sức khỏe có thể tiếp cận được trong vòng hai năm kể từ khi quy định được hoàn thiện. Mục đích là để giúp người khuyết tật dễ dàng tiếp cận việc khám và chẩn đoán y tế định kỳ hơn, bảo đảm cho họ nhận được mức độ chăm sóc như những người cùng trang lứa. Bằng cách bắt buộc cung cấp các thiết bị y tế có thể truy cập, quy định này muốn xóa bỏ rào cản đáng kể đã cản trở nhiều người Mỹ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản.

Với cách tiếp cận toàn diện nhằm chống lại phân biệt đối xử, quy định được đề xuất sẽ mở rộng phạm vi sang các chương trình phúc lợi trẻ em. Nó bảo đảm rằng các chương trình này không phân biệt đối xử với người khuyết tật ở nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm việc thăm viếng cha mẹ và con cái, dịch vụ đoàn tụ, đưa đón và sắp xếp trẻ em, quyền giám hộ, các chương trình kỹ năng nuôi dạy con cái và đánh giá cha mẹ nuôi. Điều khoản đó thừa nhận sự dễ bị tổn thương của trẻ khuyết tật và gia đình các em trong hệ thống phúc lợi trẻ em, đồng thời tìm cách bảo vệ quyền và lợi ích của các em.

Các tiêu chuẩn tích hợp và khả năng tiếp cận hòa nhập

Một khía cạnh quan trọng khác của quy định được đề xuất là yêu cầu cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trong môi trường hòa nhập nhất có thể. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm rằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang tính hòa nhập và không tách biệt người khuyết tật.

Hơn nữa, nó đặt ra các tiêu chuẩn về khả năng truy cập web, thiết bị di động và tiếp cận các ki-ốt hỗ trợ người khuyết tật bằng công nghệ cho các chương trình liên quan đến sức khỏe, thừa nhận vai trò của công nghệ trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Thông qua việc giải quyết khả năng tiếp cận kỹ thuật số, quy định này bảo đảm những người khuyết tật có thể truy cập thông tin và dịch vụ trực tuyến, giống như bất kỳ ai khác.

Điều chỉnh Mục 504 của Đạo luật Người khuyết tật Mỹ và án lệ

Một trong những mục đích quan trọng đằng sau những thay đổi ở các quy định mới là điều chỉnh Mục 504 của Đạo luật Phục hồi chức năng phù hợp hơn với Đạo luật Người khuyết tật Mỹ (ADA) và án lệ đã được thiết lập. Bằng cách hài hòa các khung pháp lý này, HHS hướng tới việc tạo ra cách tiếp cận toàn diện và nhất quán hơn để bảo vệ quyền của người khuyết tật trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã hội. Sự liên kết đó sẽ cung cấp nền tảng pháp lý vững chắc hơn để giải quyết vấn đề phân biệt đối xử với người khuyết tật trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Động thái cập nhật các quy định liên quan đến Mục 504 được đưa ra sau gần 3 năm thảo luận và thu thập dữ liệu về phân biệt đối xử với người khuyết tật trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và phúc lợi trẻ em. HHS nhận ra rằng, "sự phân biệt đối xử đáng kể" vẫn tồn tại ở những lĩnh vực này, bất chấp sự tồn tại của Mục 504. Những người ủng hộ người khuyết tật đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những thay đổi trên. Họ trích dẫn các trường hợp phân biệt đối xử như phân bổ chăm sóc sức khỏe (nghĩa là từ chối cho bệnh nhân các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt), thiết bị y tế không thể tiếp cận, khó khăn trong việc tiếp cận cấy ghép nội tạng, và nhiều khó dễ trong giao tiếp khác ...

Bà Maria Town, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp hội Người khuyết tật Mỹ, nhấn mạnh tác động sâu sắc của những quy định được đề xuất này. Bà mô tả chúng là "một trong những tiến bộ quan trọng nhất của liên bang hướng tới công bằng y tế và khả năng tiếp cận cho người khuyết tật trong lịch sử nước Mỹ”. Lợi ích tiềm tàng của những quy định đó không chỉ dành cho cộng đồng người khuyết tật, mà chúng còn có khả năng tạo ra hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoạt động tốt hơn, thực sự phục vụ cho tất cả người dân Mỹ.

Ngọc Minh