Bảo đảm tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của đấu giá viên

- Chủ Nhật, 05/11/2023, 11:29 - Chia sẻ

Đấu giá viên là một nghề đòi hỏi đầy trách nhiệm và chuyên môn, kiến thức, đạo đức, và sự tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn và quy trình để trở thành một đấu giá viên chính thức khác nhau tùy theo quốc gia, nhưng tất cả nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong ngành đấu giá.

Đấu giá viên phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt

Theo Tài liệu của Bộ Tư pháp, đấu giá viên là người điều hành phiên bán đấu giá, chịu trách nhiệm quản lý quá trình đấu giá tài sản. Vì thế, hầu hết pháp luật về đấu giá tài sản quy định các điều kiện để trở thành đấu giá viên hết sức chặt chẽ. Chẳng hạn, Trung Quốc yêu cầu đấu giá viên phải có bằng tốt nghiệp đại học, ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá, và tư cách đạo đức tốt. Họ cũng phải tham gia kỳ thi tuyển chọn do Hiệp hội bán đấu giá tổ chức. Trong khi đó ở Pháp, đấu giá viên cần có bằng luật và kiến thức lịch sử, nghệ thuật (đại học đại cương 2 năm), thị trường và giá trị tài sản. Họ phải trải qua một kỳ thực tập đấu giá là 2 năm tại các tổ chức bán đấu giá tài sản. Đấu giá viên cũng được yêu cầu tham gia vào quá trình phát triển chuyên môn liên tục để được thông báo về những thay đổi trong luật và tiêu chuẩn ngành, bao gồm việc tham dự các khóa học và hội thảo. Đấu giá viên Pháp còn phải tuân thủ nhiều quy định pháp lý, bao gồm việc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Đấu giá viên có hành vi vi phạm thì tùy theo mức độ có thể do Hội đồng đấu giá viên quốc gia thi hành kỷ luật hoặc bị quy trách nhiệm theo Bộ luật Hình sự Pháp.

Nguồn: housing.com
Nguồn: housing.com

Ở Vương quốc Anh, đấu giá viên tuy không bắt buộc phải có giấy phép bán đấu giá cụ thể, song họ thường liên kết với các tổ chức chuyên nghiệp như Viện khảo sát công chứng Hoàng gia (RICS) và Hiệp hội các nhà định giá và đấu giá quốc gia (NAVA). Các tổ chức này cung cấp các chương trình đào tạo và chứng nhận, đồng thời các nhà đấu giá là thành viên phải tuân thủ các quy tắc ứng xử tương ứng của họ.

Mỹ có quy chế nghiêm ngặt về tiêu chuẩn đấu giá viên và có sự khác nhau giữa các bang. Tuy nhiên, yêu cầu để trở thành đấu giá viên chính thức, họ phải tham gia khóa đào tạo với nhiều môn học khác nhau, bao gồm cả kỹ năng trả giá, pháp luật và đạo đức đấu giá. Trước khi trở thành đấu giá viên chính thức, họ cần tập sự với người hướng dẫn đấu giá viên chính thức. Trong khi đó, ở Canada, cụ thể là bang Alberta, quy định đấu giá viên cần được cấp Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề đấu giá viên và phải tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp. Vi phạm quy định này có thể bị phạt tiền hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại Australia, đấu giá viên tài sản thường phải được cấp phép hoặc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của bang hoặc lãnh thổ. Các yêu cầu cấp phép có thể khác nhau tùy theo khu vực pháp lý, nhưng chúng thường bao gồm việc hoàn thành khóa học được công nhận về đấu giá, vượt qua kỳ thi và đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm. Các quy định cụ thể có thể khác nhau giữa các bang.

Đào tạo và tập sự hành nghề đấu giá

Hầu hết pháp luật các nước đều quy định khá chặt chẽ việc đào tạo và tập sự hành nghề đấu giá. Chẳng hạn, Pháp quy định đấu giá viên phải qua một kỳ thực tập đấu giá là 2 năm tại các tổ chức bán đấu giá tài sản. Để được thực tập tại các cơ sở bán đấu giá tài sản, người có nguyện vọng thực tập phải vượt qua một kỳ thi đầu vào. Đây là một kỳ thi rất khó, trung bình chỉ có 10% trên tổng số thí sinh thi đạt yêu cầu. Ở Trung Quốc, Luật đấu giá tài sản tuy không yêu cầu về đào tạo nhưng yêu cầu đấu giá viên có kinh nghiệm chuyên môn về đấu giá tài sản và đã làm việc tại tổ chức đấu giá 2 năm.

Quy chế về bán đấu giá của Ủy ban Đấu giá bang Alabama, Mỹ lại quy định người muốn trở thành đấu giá viên phải trải qua khóa học gồm những môn sau đây: kỹ năng trả giá theo từng bậc; pháp luật về đấu giá và đạo đức của đấu giá viên; luật hợp đồng; luật về người uỷ quyền và đại lý; điều hành phiên bán đấu giá; nghiệp vụ sổ sách và tài chính; quảng cáo (thông báo) bán đấu giá; bán đấu giá vật nuôi; bán đấu giá bất động sản; bán đấu giá tại các cơ sở bán đấu giá; bán đấu giá nông trại; bán đấu giá tài sản di chúc và nợ phá sản; bán đấu giá máy móc và thiết bị; bán đấu giá xe hơi; thanh lý tài sản doanh nghiệp; bán đấu giá đồ cổ và đấu giá để gây quỹ…

Tại bang Florida, người trực tiếp thực hiện việc bán đấu giá, đấu giá viên cần phải trải qua quá trình đào tạo và tập sự nghề nghiệp. Trước khi trở thành đấu giá viên chính thức, đấu giá viên phải trải qua một giai đoạn tập sự hay chức danh đấu giá viên tập sự. Đấu giá viên chính thức được phép hướng dẫn đấu giá viên tập sự phải là người đã có giấy phép hành nghề có hiệu lực trong 3 năm liên tiếp, tính từ ngày đấu giá viên đó được chỉ định làm người hướng dẫn đấu giá viên tập sự.

Một đấu giá viên không được hướng dẫn quá 3 đấu giá viên tập sự. Sau khi đã có giấy phép đấu giá viên tập sự, đã qua thời gian tập sự hành nghề một năm hoặc đã hoàn thành một khoá đào tạo với ít nhất là 80 giờ hướng dẫn theo các tiêu chuẩn đã được Ủy ban đấu giá Florida thông qua, đấu giá viên tập sự phải trải qua kỳ thi viết do Ủy ban đấu giá Florida tổ chức. Nội dung kiểm tra kiến thức đấu giá viên tập sự bao gồm: Pháp luật của bang liên quan tới các quy định của Bộ luật Thương mại liên bang về bán đấu giá tài sản, pháp luật về đại lý và các quy định của Đạo luật của Florida về bán đấu giá tài sản; đặc biệt là các quy định pháp luật về hợp đồng…

Linh Anh
#