Việt Nam tham gia Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát 

Xem với cỡ chữ
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 173/NQ-CP về việc phê duyệt chủ trương tham gia Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát (Cool Coalition) do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) khởi xướng. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, nhằm triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh.
Nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng đáng kể trong những năm gần đây
Nguồn: ITN

Nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tại Việt Nam tăng đáng kể trong những năm gần đây; tỷ lệ tăng trưởng trung bình của thị trường điều hòa không khí trong gần 10 năm qua đạt trung bình 25% mỗi năm. Việc tham gia Liên minh sẽ mở rộng lĩnh vực hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó, có những quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Nhật Bản... cùng trao đổi tri thức, kinh nghiệm và triển khai những hành động chung, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi làm mát tiết kiệm năng lượng, thân thiện với khí hậu, góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone. Liên minh cũng sẽ hỗ trợ thực hiện những hành động toàn diện về làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu, được thể hiện trong nội dung Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Khi thực hiện chuyển đổi làm mát theo hướng tiết kiệm năng lượng và thân thiện khí hậu, các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, hộ gia đình có cơ hội thay đổi công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh tế, sản xuất bền vững, tăng sức cạnh tranh và mở ra nhiều cơ hội mới trong sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, giúp cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính của lĩnh vực làm mát, loại trừ các chất HFC và thay thế bằng các công nghệ ít có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu, hiệu suất năng lượng cao hơn sẽ mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội. Các biện pháp làm mát hiệu quả, thân thiện với khí hậu sẽ góp phần tiết kiệm chi phí, đầu tư vào các hạng mục khác giúp cải thiện, nâng cao chất lượng sống, an ninh và an toàn cho người dân.

Nhật Phương