Việt Nam là thành viên của Hiệp định Thương mại tự do lớn nhất thế giới 

Xem với cỡ chữ
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới giữa ASEAN và 5 nước đối tác khi có thị trường khoảng 2,2 tỷ người, đóng góp 30% GDP toàn cầu. RCEP được ký kết là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam và các nước thành viên.
RCEP - Hiệp định Thương mại tự do lớn nhất thế giới
RCEP - Hiệp định Thương mại tự do lớn nhất thế giới

 

Đức Hiệp