Văn Chấn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

- 27/12/2022, 11:30 - Chia sẻ

Huyện Văn Chấn có 18 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có nét văn hóa, phong tục, tập quán riêng tạo nên sự đa dạng. Sự giao thoa giữa các nét văn hóa diễn ra trong đời sống cộng đồng thường xuyên, mạnh mẽ, song Văn Chấn luôn khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc.

Hồng Mến - Nhật Khánh
#