Để sử thi M’Nông còn mãi

- 15/02/2024, 11:36 - Chia sẻ

Nói đến Tây Nguyên là nói đến miền đất huyền thoại, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần vô giá. Và một trong những giá trị tinh thần vô giá ấy chính là sử thi Tây Nguyên. Tại Tây Nguyên, sử thi của người M’nông được đánh giá là còn nhiều nhất, lên đến hàng vạn câu kể.

Đồng bào dân tộc M’ Nông gọi sử thi là “Ót N’Rông,” một hình thức chuyện kể diễn xướng bằng thơ có từ lâu đời và được truyền miệng từ này sang đời khác. “Ót N’Rông” phản ánh những nét cơ bản về đời sống xã hội của đồng bào M’ Nông, qua đó thể hiện khát vọng, ước mơ về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người thuộc sử thi phải có trí nhớ đặc biệt bởi không được lẫn lộn cốt truyện. Với từ cổ và hàng vạn câu, nhiều truyện 3-4 ngày đêm mới kể hết.

Nhật Khánh - Minh Nhật - Phúc Hân
#