Phần 2

Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”

- 11:56, 11/06/2022

"Vinh quang Tổ quốc Việt Nam” là chương trình nghệ thuật do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội  đã mang đến những  giai điệu tự hào, sâu lắng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, con người Việt Nam, nhân dịp 74  năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi  thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022).

 
Minh Nhật