Xem xét chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ Hai của Quốc hội

- 28/11/2022, 18:37 - Chia sẻ

Cũng trong sáng nay 28.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Tổng kết Kỳ họp thứ Tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Kỳ họp thứ Năm của Quốc hội.

 
#