Xây dựng khung pháp lý minh bạch, công bằng tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi, thành công tại Việt Nam

- 12/04/2024, 15:18 - Chia sẻ

Quốc hội Việt Nam đã và sẽ luôn đồng hành cùng cả hệ thống chính trị để ban hành nhiều chính sách phù hợp xây dựng khung pháp lý minh bạch, công bằng, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng kinh doanh thuận lợi, thành công tại Việt Nam. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Trung Quốc, sáng 12.4 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Minh Nhật - Hoàng Long/THQHVN
#