Việc liên kết đào tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học

- 25/11/2022, 18:10 - Chia sẻ

Chia sẻ tại tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết, việc liên kết đào tạo với các nước sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Du nhập các chương trình tiên tiến của các nước giúp cho các trường đại học được tiệm cần dần với các chương trình tiên tiến. Đây là cơ hội để giáo dục đại học nước ta rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực và thế giới.

 
SXCT
#