Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Phiên họp thứ 34

- 13/06/2024, 19:15 - Chia sẻ

Chiều 13.6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 34.

Anh Tiến - Văn Tùng - Hoàng Long
#