Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

- 17/01/2024, 16:34 - Chia sẻ

Sáng 17.1, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp giữa hai đợt Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). 

Minh Nhật - Nhật Khánh
#