Ủy ban Pháp luật họp Phiên toàn thể lần thứ 13

- 30/03/2023, 17:00 - Chia sẻ

Sáng 30.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 13 thẩm tra Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng điều hành Phiên họp.

Nhật Sơn
#