Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)

- 28/09/2023, 16:33 - Chia sẻ

Sáng 28.9, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp Phiên toàn thể lần thứ 7 để cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi).

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#