Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Tiếp tục rà soát các nguyên tắc, tiêu chí chọn dự án thí điểm

- 09/11/2023, 14:21 - Chia sẻ

Tiếp tục Kỳ họp thứ Sáu, sáng nay, 9.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Xuân Sơn - Nhật Khánh
#