Thường trực Ủy ban Pháp luật làm việc với Bộ Tư pháp về dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

- 23/02/2024, 15:35 - Chia sẻ

Sáng 23.2, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã làm việc với Bộ Tư pháp về triển khai kế hoạch thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Minh Nhật
#