Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các giải pháp

- 06/11/2023, 12:48 - Chia sẻ

Trình bày Báo cáo trước Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, trong thời gian qua, các cơ quan tư pháp đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, chức năng được giao.

Xuân Sơn
#