Thông tin sâu rộng, toàn diện về Kỳ họp thứ Ba đến cử tri và Nhân dân cả nước

- 13:45, 19/05/2022

Sáng 19.5, tại nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì buổi làm việc giữa Lãnh đạo Quốc hội với Ban thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để rà soát toàn diện các nhiệm vụ chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV.   

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, chủ động cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí tuyên truyền về hoạt động Quốc hội, bảo đảm chất lượng thông tin sâu rộng, toàn diện đến cử tri và Nhân dân cả nước.