Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

- 10/11/2023, 14:28 - Chia sẻ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Sáu, sáng 10.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với 466/470 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 94,33% tổng số đại biểu Quốc hội.

Minh Nhật - Nhật Khánh
#