Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tuyên truyền và phổ biến Giải Diên Hồng lần thứ 2 - năm 2024

- 15/11/2023, 20:53 - Chia sẻ

Chiều 15.11, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tổ chức Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tuyên truyền, phổ biến về Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ 2 - năm 2024.

Xuân Sơn- Nhật Khánh
#