Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động thành công và bền vững tại Việt Nam

- 08/04/2024, 22:39 - Chia sẻ

Ngày 8.4, tại Thủ đô Bắc Kinh, tiếp lãnh đạo một số Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc gồm Tập đoàn Xây dựng công trình đường sắt Trung Quốc, Tập đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc, Tập đoàn Năng lượng quốc tế Trung Quốc; Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam. 

Xuân Sơn - Hoàng Long/THQHVN
#