Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật

- 06/09/2023, 10:17 - Chia sẻ

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV sáng nay, 6.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, Chính phủ xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan của Chính phủ, bảo đảm đúng quy định “chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản pháp luật được giao”.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#