Tăng cường hoạt động giám sát các lĩnh vực mà cử tri quan tâm

- 27/09/2022, 13:36 - Chia sẻ

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao hoạt động giám sát đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành và thực hiện pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhất là trên các lĩnh vực được giám sát, được dư luận và cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao

#