Tăng cường cơ quan hệ đầu tư - thương mại để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Anh

- 13/05/2024, 20:02 - Chia sẻ

Sáng 13.5, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Đối ngoại đã họp mở rộng thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Anh).

Minh Nhật - Hoàng Long
#