Tán thành với đề xuất về việc chưa thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Sáu

- 16/11/2023, 16:29 - Chia sẻ

Tiếp tục chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa hai đợt Kỳ họp thứ Sáu, sáng nay, 16.11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với Báo cáo về một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Minh Nhật
#