Quy hoạch Thủ đô Hà Nội phải mang yếu tố hội tụ và có tính đại diện cho sự phát triển của cả nước

- 20/06/2024, 13:06 - Chia sẻ

Sáng 20.6, tiếp tục Kỳ họp thứ Bảy, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Minh Nhật - Nhật Khánh - Hoàng Long
#