Quy định chi tiết tiêu chí, điều kiện, hình thức chỉ định thầu

- 24/05/2023, 12:12 - Chia sẻ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Năm, sáng nay, 24.5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi).

Nhật Khánh
#