Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

- 09/11/2023, 16:15 - Chia sẻ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Sáu, chiều nay, 9.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#