Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

- 27/11/2023, 11:22 - Chia sẻ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV, sáng 27.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 423/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 85,63%).

Xuân Sơn
#