Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

- 18/01/2024, 10:26 - Chia sẻ

Sáng 18.1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 432/477 tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 87,63% tổng số đại biểu Quốc hội.

Minh Nhật - Nhật Khánh
#