Quốc hội thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

- 18/01/2024, 10:50 - Chia sẻ

Với 450/477 tổng số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 91,28%, Quốc hội đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) trong phiên họp sáng nay, 18.1.

Minh Nhật - Nhật Khánh
#